نوشته‌ها

مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح کرد؛
رشد سریع سالمندی در ایران/نیاز به افزایش تخت های بیمارستانی

مدیرگروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: تحقیقاتی را برای بومی سازی ابزارهایی که به تشخیص سندروم های مختلف در طب سالمندان کمک می کند، آغاز کرده ایم.

فرناز اعتصام افزود: ما با رشد سریع سالمندی در کشور روبرو هستیم به صورتی که در ۳۰ سال آینده حدود یک سوم از جمعیت ایران سالمند خواهند بود.

وی ادامه داد: برای گسترش فعالیت به بهترین نحو در حوزه طب سالمندی نیاز به نیروی انسانی و همکاری در مراکز مختلف داریم.

اعتصام گفت: وظیفه مهم گروه طب سالمندی، تدوین استانداردهای خدمت مخصوص سالمندان است.

وی تاکید کرد: متخصص طب سالمندی، نقش هماهنگ کننده و نگاه کل به یک فرد سالمند را دارد.

مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: تدوین استانداردهای خدمت مخصوص سالمندان از وظایف طب سالمندی است.

اعتصام با عنوان این مطلب که در سال ۹۵، ۵۰ درصد تخت های بیمارستانی توسط سالمندان اشغال شده بود، گفت: در ۲۰ سال آینده احتمالاً ۷۰ تا ۱۳۰ درصد نیاز به تخت های بیمارستانی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین ما نیاز به خدمات واسطه‌ای و درازمدت برای مدیریت بهتر حوزه طب سالمندی داریم.