ساعت حضور پزشکان در پلی کلینیک ساج  – روزهای شنبهتخصص

پزشک

ساعت حضور

چشم پزشک

دکتر حسینی

12 الی .14:30

جراح عمومی

دکتر آقایی

18 الی 20

قلب و عروق

دکتر پاکباز

8 الی 9

مغز و اعصاب

زنان و زایمان

دکتر قاضی

دکتر میرزامحمدی

11 الی 12

17 الی 18

اطفال

دکتر بنی اعمام

دکتر صابری

11 الی 13

17 الی18:30

پوست و مو

اعصاب و روان / مشاوره

دکتر کیهانی نژاد

15:30الی 16

گوش و حلق و بینی

ارتوپد

دکتر سروریان

20 الی 21

ریه و اسم و آلرژی

مشاوره و تغذیه

متخصص داخلی

اورولوژیست

غدد و متابولیک

دکتر ربانی

18.30 الی 20

آندوسکوپی

جراح مغز و اعصاب

روماتولوژی

شنوایی سنجی

گوارش

کلینیک زخم

دکتر کشفی

11 الی 12

دریافت نوبت اینترنتی

doctors

پزشکان عمومی ساج