اغاز همکاری پزشکان جدید با کلینیک

indexدر پی جذب نیروهای متخصص و حاذق ، کلینیک شبانه روزی ساج اقدام به پربارتر نمودن کادر درمانی خود کرده و از امروز مخصصین ذیل با این مرکز اغاز به همکاری نموده اند:

دکتر سیاوش گشتاسبی فرد   متخصص ارتوپدی

یکشنبه ها ساعت 13-11

دکتر امیر ایجادی متخصص اورولوژی و فلوشیپ اندویورولوژی

یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16-14