دکتر زینب پورسلمان

متخصص گوش و حلق و بینی

نام نام خانوادگی دکتر زینب پورسلمان
تخصص متخصص گوش و حلق بینی
رزومه  متخصص گوش و حلق بینی و جراح سر و گردن-متخصص عمل زیبایی بینی
برنامه زمانی حضور در ساج
اطلاعات تماس

نظرخود را درباره پزشک مربوطه بنویسید