دکتر ساسان سمیعی رودی

متخصص بیماریهای داخلی و عفونی

نظر خود را درباره پزشک مربوطه بنویسید

نام و نام خانوادگی  دکتر ساسان سمیعی رودی
تخصص متخصص بیماریهای داخلی و عفونی
رزومه