Root-Canal-Treatment

RCT یا Root Canal Therapy در اصطلاح عموم به غلط عصب کِشی و یا عصب کُشی نامیده می شود . هیچ کدام از این دو عبارت مناسب درمان مد نظر نمی باشد چراکه نه عصب دندان کشیده می شود و نه کشته می شود . نام صحیح این درمان « درمان ریشه » و به عبارت صحیح تر «درمان کانال ریشه دندان » است.

این درمان زمانی نیاز می شود که به علل مختلف مثل پوسیدگی وسیع و یا ضربه به دندان‌‌ ، دندان دردناک و یا فاقد درد می شود که غالباً توسط رادیو گرافی و روش های دیگر قابل تشخیص خواهد بود .

در این درمان پس از دسترسی به کانال دندان ،توسط وسایل مخصوص (فایل) که نقش پاک کننده باقیمانده عصب و رگ خونی را دارد ، دندان تمیز و هم چنین آماده پر کردن توسط مواد دیگری به نام گوتا پرکا خواهد شد و در نهایت توسط مواد پر کننده نهایی دندان (آمالگام یا کامپوزیت ) ترمیم می شود.

هر دندان بسته به اندازه و شکل از 1 الی 4 کانال دارد و زمان انجام درمان ارتباط مستقیم به تعداد کانال دندان دارد . درمان ریشه حین کار فاقد درد می باشد مگر مواقعی که به هر علت دندان دیرتر بی حس شود . اما پس از درمان به مدت 3-2 روز محل دندان مورد نظر دردناک می شود که کاملاً طبیعی است . هم چنین به مدت 3-2 هفته ممکن است جویدن با دندان مربوط کمی دردناک باشد .

بنا براین با توجه به عوامل گفته شده بهتر است قبل از اینکه پوسیدگی های جزئی تبدیل به پوسیدگی وسیع و متهاجم به کانال دندان شود ، با مراجعه منظم به دندانپزشک مانع خرابی بیشتر دندان و درد های پس از درمان ریشه شد .