physiotherapy

فیزیوتراپی شیوه ای از درمان بیماری ها و اختلالات عصبی-ماهیچه ای- اسکلتی با استفاده از تجهیزات مکانیکی، جریانات الکتریکی، مانور های دستی، تمرینات ورزشی و عوامل فیزیکی دیگر است. در این روش ها از ورزش، نور، پرتوهای فرابنفش و فروسرخ، گرما و جریان برق استفاده می شود.

فیزیوتراپی حیطه ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری ها، درمان، توانبخشی و بالا بردن سطح سلامت می باشد.

این کلینیک شامل 5 کابین مجزا که با استفاده از دستگاه های به روز و مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و مجهز به لیزر کم توان جهت درمان دردهای مزمن و ضایعات ورزشی و طب سالمندان در حال خدمات رسانی به مراجعین محترم می باشد.