implant

یکی از بهترین روش های جایگزینی دندانهای از دست رفته استفاده از ایمپلنت های دندانی است. در واقع ایمپلنت عبارت است از پکیج تیتانیومی که در محل بی دندانی جایگزین شده و حدود سه ماه بعد، تاج وروکش آن طراحی و تعبیه می گردد و پس از آن،فردی که مدت هاست از بی دندانی رنج می برده است ،دارای دندان و یا دندان هایی خواهد بود که هم از لحاظ مکانیزم جوندگی، مشابهت با دندانهای اولیه و هم از حیث زیبایی و تکلم ، شرایط نرمال و حتی در برخی موارد ،شرایط بهتر از گذشته را دارا خواهد بود.

انواع جایگزین های دندان:

  • جایگزینی تک دندانی Single Tooth Replacement
  • Partial Tooth Replacement جایگزینی چند دندانی
  • بازسازی تمامی دندان های از دست رفته به کمک ایمپلنت

هر چند می توان به کمک 2 و گاهی 3 ایمپلنت و پروتز کامل متحرک نسبت به جایگزینی دندانها ، در فک هایی که تحلیل وسیع استخوانی دارند اقدام نمود.

اتاق جراحی دندان و ایمپلنت کیلینک ساج: