خت نوار قلب  یا ECG

تخت نوار قلب یا ECG

ophthalmology-4

 

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

این مرکز شامل 6 تخت اورژانس تحت نظر برای بیماران با حضور پزشک مقیم در بخش اورژانس و مجهز به اتاق عمل جهت انجام جراحیهای سرپایی در طی شبانه روز می باشد.
همچنین سرم تراپی، اکسیژن تراپی، تزریقات، پانسمان، بخیه و حجامت در بخش اورژانس انجام می گیرد.