بیمه sos

شرکت کمک رسان ایران شرکتی خدماتی و ثبت شده به شماره 91891 مورخ 71/5/21 است. این شرکت فعالیت خود را دو سال قبل از تاریخ فوق در قالب نمایندگی شرکت International SOS برای ارائه خدمات به اعضاء این شرکت در ایران آغاز نمود. با گذشت زمان و جلب توجه و علاقه مشتریان ایرانی به این قبیل خدمات، کمک رسان با طراحی و عرضه پوشش های خاص جامعه ایرانی و اخذ موافقت بیمه مرکزی ایران در ارتباط با برخی از شرکت های بیمه ایرانی اقدام به ارائه خدمات گوناگون به جامعه خود نمود و این فعالیت تا امروز ادامه دارد.

شرکت کمک رسان ایران شرکت “بیمه” نیست. این شرکت موظف است بر اساس قوانین جاری کشور همه ریسک های بیمه پذیر خود را به شرکتهای بیمه ایرانی واگذار نماید. اعضای کمک رسان ایران در این موارد تحت پوشش بیمه گر کمک رسان قرار دارند. اعضای کمک رسان در زمان عقد قرارداد عضویت به کمک رسان برای اخذ این پوشش نیابت می دهند. از این طریق اعضای کمک رسان هم به پوشش بیمه ای مورد نیاز خود دسترسی می یابند و هم از خدمات گسترده کمک رسانی در یک بسته خدماتی برخوردار می گردند.

خدمات پزشکی sos بر طبق جدیدترن تعهدات و تعرفه ها (سال 1395) به شرح زیر است:

 • دسترسی شبانه روزی به خدمات
 • تامین هزینه درمان در بیمارستان شامل بستری، جراحی و … تا سقف 700,000,000 ریال
 • تامین هزینه زایمان و سزارین تا سقف 30,000,000 ریال
 • تامین هزینه های پاراکلینیکی و لیزیک تا سقف 20,000,000 ریال
 • تامین هزینه اورژانس بیمارستانی تا سقف 3,000,000 ریال
 • تامین هزینه شیمی درمانی تا سقف 200,000,000 ریال
 • خدمات فیزیوتراپی از قبیل لیزرتراپی تا سقف 3.500.000 ریال
 • بیمه حادثه (فوت یا ازکارافتادگی به علت حادثه) 250.000.000 ریال
 • غرامت هر شب بستری در بیمارستان 3.000.000 ریال (مثلاً‌ درصورت بستری 5 شب در بیمارستان مبلغ 15.000.000 ریال به جز هزینه های درمانی پرداخت می شود)
 • تأمین هزینه های دندانپزشکی
 • سازماندهی انتقال پزشکی زمینی در سراسر ایران (انتقال بیمار به بیمارستان یا از بیمارستان به منزل)
 • انتقال پزشکی هوایی
 • خدمات پزشکی در منزل (پزشک به محل بیمار مثلاً منزل عزیمت نموده و نسبت به انجام امور پزشکی در منزل اقدام می کند)
 •  کمک رسانی حقوقی (بیمه شدگان می توانند به صورت رایگان از مشاوره حقوقی در کلیه امور زندگی خود برخوردار باشند)
 • کمک رسانی کامپیوتر (بیمه شدگان می توانند به صورت رایگان حل مشکلات نرم افزاری کامپیوتر شخصی خود را به ما بسپارند)
 • تهیه و ارسال داروی کمیاب که معمولاً از توان بیمار و اطرافیان او خارج است.
 • تامین هزینه درمان در خارج از کشور
 • اخذ نظریه دوم پزشکی
 • نظارت بر درمان توسط پزشکان خبره sos
 • راهنمایی پزشکی  به صورت رایگان به بیماران