• تأمین تمام و یا قسمتی از تفاوت هزینه بیماران بستری اعـم از اعمال جراحی و درمـان طبی در بیمارستان های دولتی و خصوصی.
  • تأمین تمام و یا قسمتی از مازاد هزینه های مربوط به شیمی درمانی (اعم از خدمات بستری، دارو و . . .) و بیماری های خاص(دیالیز ، هموفیلی، تالاسمی و . . .) به صورت ویژه و خاص.
  • جبران هزینه های خدمات پاراکلینیکی ازجمله سونوگرافی،سی تی اسکن، آزمایشات تشخیصی، رادیـولوژی، MRI، دانسیتومتری و اعمال مجاز سرپایی و غیره.
  • ارائه خدمات دندانپزشکی و عینک.
  • جبران هزینه های عمل لیزیک چشم.
  • تأمین هزینه انواع پروتز، انواع لنزهای چشمی و لوازم مصرفی بیماران بستری.
  • پرداخت هزینه های مربوط به درمان ناباروری و نازایی.
  • جبران هزینه های اورتز مانند سمعک و … .
  • پرداخت هزینه های آمبولانس و هلیکوپتر امداد برای فوریت های پزشکی که منجر بـه بستری بیمه شده در بیمارستان می شود.