کولونوسکوپی یک روش تشخیصی درمانی است . پزشک بوسیله آن به بررسی روده بزرگ می پردازد. به روده بزرگ، کولون گفته می شود. کولونوسکوپی یک روش مفید و موثر برای تشخیص پولیپ وسرطان روده بزرگ است، که همراه با بی حسی و خواب آلودگی و بدون درد، قابل انجام است. رشد بعضی از انواع پولیپ ها در روده بزرگ ممکن است به سرطان منجر شود. اگر بیمار پولیپ روده بزرگ داشته باشد، پزشک معمولا با کولونوسکوپی پولیپ را برداشته و برای آزمایشگاه می فرستد . درمان و برداشتن پولیپ ها، موجب کاهش احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ می شود. آزمایش های غربالگری سرطان، مثل کلونوسکوپی، روش هایی هستند که برای تشخیص سرطان، در مراحل اولیه بیماری، قبل از اینکه فرد علائم داشته باشد، انجام می شود. وقتی سرطان روده، در مراحل اولیه تشخیص داده شود، قابل کنترل و یا درمان است. پزشکان می توانند از چندین روش دیگر هم برای غربالگری سرطان روده استفاده کنند. اما کولونوسکوپی بهترین، حساس ترین و با دقت ترین راه برای تشخیص سرطان روده بزرگ است.

چه وقت باید غربالگری سرطان کولون را انجام داد؟
توصیه می شود که افراد بالای 50 سال، غربالگری سرطان کولون را آغاز کنند. بعضی از افراد با سابقه خانوادگی سرطان روده یا پولیپ های ارثی و یا بیماری های التهابی روده بزرگ بر اساس نوع بیماری، خیلی زودتر از 50 سالگی، حتی از جوانی باید پیگیری شده و کلونوسکوپی و آزمایشات دیگر را انجام دهند.
چه زمانی ممکن است پزشک کلونوسکوپی را توصیه کند؟
در صورت داشتن:
● خون در مدفوع
● تغییر در عادات روده
● کم خونی شدید
● درد شکم طولانی مدتی که بدون علت باشد
● نتایج غیر طبیعی از بقیه روش های غربالگری بیماری های کولون
● سابقه سرطان روده بزرگ یا پولیپ ها در روده بزرگ
قبل از کولونوسکوپی چه کاری باید انجام داد؟
پزشک قبل از کولونوسکوپی، به بیمار توضیحاتی می دهد، مثلا در روز قبل کلونوسکوپی، چه غذاهایی بخورد و چه غذایی نمی تواند بخورد. همچنین به بیمار خواهد گفت چه دارویی مصرف و کدام دارو را قطع کند. توصیه می شود بیمار دستورالعمل ها را درست انجام دهد. روده بزرگ باید قبل از کولونوسکوپی از مدفوع پاکسازی شود. پزشک یک نوشیدنی به بیمار می دهد که باعث اسهال و شستشوی روده شود. مهم است که بیمارهمه دارو را خورده تا روده بزرگ تمیز شود. اگر روده بزرگ تمیز باشد، پزشک بهتر قسمت داخلی روده بزرگ را می بیند.
چه اتفاقی در طول کولونوسکوپی رخ می دهد؟
پزشک به بیمار دارو می دهد تا بی حس و خواب آلوده شده و دردی احساس نکند. سپس یک لوله نازک را وارد روده بزرگ کرده و داخل روده را روی مانیتور نگاه می کند . ممکن است یک آزمایش بیوپسی (نمونه برداری) هم انجام دهد و یا اگر پولیپی دید آنرا بردارد و به آزمایشگاه فرستاده تا تشخیص قطعی داده شود.
آندوسکوپی فوقانی چیست؟
روشی است که به پزشک اجازه می دهد تا دستگاه گوارش فوقانی شامل مری، معده و دوازدهه (قسمت اول روده کوچک) را ببیند.
به بیماران با علایم زیر، توصیه می شود که اندوسکوپی انجام دهند:
● درد در شکم فوقانی که توضیح ندارد
● وضعیتی به نام “ریفلاکس اسید” یا برگشت اسید معده به مری
● تهوع و استفراغ طولانی مدت
● اسهالی که مدت زیادی طول کشیده
● مدفوع سیاه و قیری رنگ
● مشکل در بلعیدن یا احساس گیر کردن غذا در گلو
● نتیجه غیر طبیعی از آزمایشات دیگر سیستم گوارش
● بلع جسم خارجی
● سابقه سرطان مری یا معده در خانواده
● سابقه زخم مری یا معده
●استفراغ خونی
قبل از آندوسکوپی فوقانی چه باید کرد؟
پزشک به بیمار دستورالعمل هایی می دهد، در مورد اینکه قبل از آندوسکوپی فوقانی چه کاری باید انجام دهد. به عنوان مثال در مورد ساعات ناشتایی قبل از انجام آندوسکوپی یا اینکه چه داروهایی را قبل از آندوسکوپی نباید بخورد.
در طی آندوسکوپی فوقانی چه اتفاقی می افتد ؟
بیمار داروی بی حسی را از طریق رگ دریافت می کند تا خواب آلوده شده و احساس آرامش کند.همچنین ممکن است اسپری بی حسی در دهان بیمار زده شود. پزشک یک لوله نازک با یک دوربین را به دهان و سپس مری، معده و دوازدهه وارد می کند.
● انجام آزمایشی به نام بیوپسی – در طی بیوپسی، پزشک یک تکه کوچک از بافت را از پوشش داخل دستگاه گوارش نمونه برداری می کند (بیمار آن را احساس نمی کند) . سپس بافت توسط متخصص آسیب شناسی زیر میکروسکوپ دیده می شود. در نهایت درمان مطلوب انجام خواهد شد.