نوشته‌ها

جهش جدید کرونا در انگلستان/سرایت‌پذیری بیماری بیشتر شد؟

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به جهش ویروس کرونا در انگلستان، گفت: در این جهش سرایت‌پذیری بیماری افزایش یافته است اما هیچ تغییری در علائم بالینی بیماری گزارش نشده است.

دکتر مسعود یونسیان درباره جهش ویروس کرونا در انگلستان، گفت: بر اساس دانسته‌های فعلی ما از جهش جدید ویروس کوید۱۹ تاکنون شدت بیماری افزایش نیافته است و تنها بیماری واگیردار تر شده است.

وی افزود: در اردیبهشت ماه هم جهشی در ویروس رخ داد که موجب افزایش سرایت‌پذیری آن شد اما اطلاعات بالینی بیماران، هیچ افزایش شدتی در بیماری و علائم آن را نشان نمی‌دهد.

یونسیان تاکید کرد: سازمان بهداشت جهانی در اطلاعیه‌اش درخصوص این جهش جدید ویروس اعلام کرده است که فعلا افزایش شدت بیماری را در مبتلایان به نوع جهش یافته کرونا نداشته‌ایم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود جهش در ویروس در محل مورد هدف واکسن هنوز تغییر آنتی‌ژنیکی که بخواهد دست‌آوردهای واکسن کرونا را به مخاطره ‌اندازد، رخ نداده است و ایمنی‌زایی ۳ واکسن‌ پیشگام کرونا تحت تاثیر قرار نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه جهش جدید ویروس هنوز تاثیری بر کشندگی آن نداشته است، اظهار کرد: نوع جدید ویروس در جنوب شرقی انگلستان بیشتر مشاهده شده است و اگرچه فعلا بیش از هزار نفر مبتلا به نوع جهش یافته را تشخیص نداده‌اند اما خودشان هم معتقدند تعداد بیش از این ارقام است.