نوشته‌ها

مکمل گلوکونات مس می تواند در مهار کووید ۱۹ موثر باشد

مطالعه جدید نشان می دهد مکمل گلوکونات مس در کنترل بیماری کووید ۱۹ به عنوان یک درمان کمکی تاثیر دارد.

مطالعه جدید محققان دانشگاه سنت اتین فرانسه نشان می‌دهد که مکمل گلوکونات مس قادر به مهار عفونت کروناویوروس در محیط آزمایشگاه است.

در این مطالعه، سلول‌های Vero E۶، ۱۸ ساعت قبل از ابتلاء به عفونت در معرض مکمل گلوکونات مس قرار گرفتند. به مدت ۴۸ ساعت این سلول‌ها در محیط آزمایشگاه حفظ شدند. یافته‌های مطالعه نشان داد که گلوکونات مس موجب کاهش عفونت کووید ۱۹ در سلول‌های Vero E۶ شد.

محققان معتقدند مس دارای اقدامات ضدمیکروبی و ضدویروسی است. حتی کروناویروس ۴ ساعت بر روی سطوح مسی دوام می‌آورد ولی بر روی سطوح فلزی استیل و سطوح پلاستیکی تا ۷۲ ساعت زنده می‌ماند. از اینرو محققان معتقدند مس در غیرفعال سازی ویروس بسیار مؤثر است.

نتایج مطالعه نشان می‌دهد سلول‌های قرارگفته در معرض گلوکونات مس، ۷۰ درصد کمتر با نرخ ابتلاء به عفونت مواجه بودند.

تیم مطالعه دریافت گلوکونات مس به غشای سلول آسیب رسانده و با تأثیر مستقیم بر ژنوم ویروس، ماهیت آن را تغییر می‌دهد.